אודות 2017-01-23T13:24:25+00:00

לילך ששון

יצירה והוראה – חומרי אמנות וחומרי חיים במפגש טרנספורמטיבי

הסטודיו הוא מקום מפגש בעל אינסוף אפשרויות בין אסופת דימויים (אובייקטים, צילומים, ספרים…) למניפת חומרים מגוונת. הדימויים נושאים עימם סיפורים, רעיונות ותחושות וגם צד חידתי , הפותח מרווחים ושאלות. בפער הזה החומרים מגיעים כנוכחות המזינה את הסדקים, באופן ישיר ומטפורי, ומאפשרת מימוש מחדש של הדימויים, שנולדים כעוף החול מן השיירים או הרמזים. החומרים הנבחרים מתאפיינים בקשת של תכונות כימיות, פיזיקליות, ויזואליות, אסוציאטיביות, מישושיות, תרבותיות ורגשיות. העבודות מעניקות להם הקשר חדש לצד הדימויים ומדגישות את הפוטנציאל הטרנספורמטיבי של החומר בין מצבי צבירה שונים ובמפגש עם עין הצופה.

ההוראה היא מרחב של מפגש פעיל בין שפת האמנות לבין הלומדים והמלמדים, המביאים איתם מנעד רחב של תפיסות, דעות, תחושות ומרכיבי זהות. המפגש בין חומרי חיים אלו לחומרי האמנות, אותם מייצגות היצירות השונות, מתהווה גם הוא כרשת אינסופית של אפשרויות היוצרות שדה ידע חדש ,כאשר השאלות והסדקים שצצים הופכים תשתית למהלכים של התבוננות, שיח ויצירה.

גם בתהליכי ההוראה והלמידה, במקביל לתהליכי יצירה וצפייה בסטודיו , מתקיים פוטנציאל טרנספורמטיבי של רעיונות שנולדים, רגשות ותובנות שצפים, זהות מתפתחת, קשרי גומלין ועוד.

תודות

צילום: יורם להמן, אייל פרי
תרגום: ניטה שוחט
יד ימיני: אלי ששון
בניית האתר: אניה חייט