מניפת החומרים שלי 2016-12-18T18:33:44+00:00

מניפת החומרים שלי

 • חומרים קשים וחומרים רכים.
 • חומרים יומיומיים וחומרים נדירים.
 • חומרים מבריקים וחומרים עמומים.
 • חומרים כבדים וחומרים קלים.
 • חומרים עמידים וחומרים פגיעים.
 • חומרים מוליכים וחומרים מבודדים.
 • חומרים אורגניים וחומרים מלאכותיים.
 • חומרים מפתיעים וחומרים נדושים.
 • חומרים שהם תרכובת וחומרים שהם תערובת.
 • חומרים שהומסו וחומרים שהוקשו.
 • חומרים חלקים וחומרים מחוספסים.
 • חומרים סטטיים וחומרים משתנים.
 • חומרים ידידותיים וחומרים רעילים.
 • חומרים אוטוביוגרפיים וחומרים קולקטיביים.
 • חומרים מקומיים וחומרים זרים.
 • חומרים פיזיים וחומרי נפש…