סדרות 2016-12-01T15:44:29+00:00
2017-02-07T12:22:12+00:00

פחיות

2016-2014, פחית ושקופיות

שקופיות עבודותיו של ורמיר שנותרו ללא שימוש משובצות בחללי פחיות מחלידות שהובאו מהמדבר.