פחיות

2016-2014, פחית ושקופיות

שקופיות עבודותיו של ורמיר שנותרו ללא שימוש משובצות בחללי פחיות מחלידות שהובאו מהמדבר.